Berichten

VConsyst breidt internationaal uit

VConsyst breidt internationaal uit

VConsyst werkt al jaren in landen als Engeland, Duitsland, Scandinavië en Spanje, maar kan daar inmiddels ook Frankrijk en Turkije aan toevoegen. Om specifiek te zijn is VConsyst in deze landen actief op gebied van afvalinzamelsystemen.

Frankrijk
Verschillende Franse steden begrijpen inmiddels de meerwaarde van VConsyst-oplossingen. Zo won het bedrijf een aanbesteding in de stad Périgueux. Daarnaast is het vervangen van de ondergrondse containers in de West-Franse stad Nantes in volle gang.

Turkije
In Turkije is men veelal nog onbekend met ondergronds inzamelen. Ook is het nodig gebruikers vertrouwd te maken met de nieuwe, bewuste manier van inzamelen. Met het organiseren van lessen en informatieavonden doet VConsyst hier meer dan alleen een waardevolle partner zijn bij het oplossen van afvalproblemen.


Terug naar overzicht