Organisatie

Om in één oogopslag de structuur van Venture Group aan te duiden, staat hieronder het organigram weergegeven, ingedeeld naar branches waarin de bedrijven actief zijn.

2021 Organogram Venture Group.jpg